QUI ĐỊNH VỀ TÀI CHÍNH

  1. Phí nhập học:

Nộp một lần khi đăng ký vào trường.

Không hoàn lại và không chuyển nhượng.

  1. Phí xây dựng/Phí học phẩm/Phí tham quan dã ngoại:

Nộp theo số tháng còn lại của năm khi nhập học và nộp vào tháng 6 hàng năm cho những năm học tiếp theo.

Không hoàn lại và không chuyển nhượng

  1. Học phí:

Học phí nộp và quyết toán theo các kỳ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng, vào các ngày từ 1 – 10 hàng tháng.

Học sinh nhập học từ giữa tháng thì học phí được tính bằng tổng học phí/số ngày học của cả tháng nhân số ngày đi học.

Học sinh nghỉ trên 15 ngày liên tiếp/tháng được hoàn lại 50% học phí của tháng đó. (Không bao gồm ngày lễ và ngày thứ 7, chủ nhật).

  1. Tiền ăn:

Tiền ăn nộp và quyết toán theo các kỳ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng, vào các ngày từ 1 – 10 hàng tháng

Hoàn lại tiền ăn cho những ngày học sinh nghỉ học có xin phép và ngày lễ.

Học sinh nhập học vào giữa các kỳ thu phí thì tiền ăn được tính bằng số ngày đi học thực tế còn lại của tháng/kỳ đó.

Phụ huynh nộp học phí theo 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng có thể đóng tiền ăn theo tháng.

  1. Các dch v h tr theo yêu cu:

Các phí dịch vụ được nộp khi đăng ký và được thanh toán vào cuối mỗi tháng

Xe đưa đón áp dụng cho những địa điểm nằm trong tuyến xe của trường. Những trường hợp đặc biệt như trái tuyến hoặc trái giờ so với qui định sẽ được giải quyết riêng cho từng trường hợp cụ thể.

  1. Chính sách ưu đãi:

Giảm 10% học phí: Cho học sinh thứ 2 trong cùng 1 gia đình.

Giảm 50% phí xe cho học sinh thứ 2 trong cùng gia đình  nếu  cùng trường, cùng điểm đón trả.

 

  1. Ch áp dng mt chính sách ưu đãi ti mt thi đim

 

  1. Mọi khoảng phí sẽ thu trong khoảng từ mùng 1 đến mùng 10 hàng tháng.
  2. Mỗi năm học sinh được phép bảo lưu 1 lần.

Để  đảm bảo thủ tục cha mẹ cần điền đơn bảo lưu trước 1 tháng. Học sinh sẽ được chuyển học phí và tiền ăn con dư sang sáng các tháng tiếp theo.

  1. Học sinh thôi học cha mẹ cần điền đơn gửi cho nhà trước trước 1 tháng.

Các khoản phí còn dư sẽ được trả lại theo qui định nếu đảm bảo thủ tục. Các khoản hoàn lại sẽ không bao gôm các chinh sách ưu đãi.