Theo Gardner, trí thông minh (intelligence) được ông quan niệm như sau “là khả năng giải quyết các vấn đề hoặc tạo ra các sản phẩm mà các giải pháp hay sản phẩm này có giá trị trong một hay nhiều môi trường văn hóa” và trí thông minh cũng không thể chỉ được đo lường duy nhất qua chỉ số IQ.

Gardner đã chỉ ra rằng mỗi người trong mỗi con người đều tồn tại một vài kiểu thông minh trong số 8 loại: ngôn ngữ, lôgic/toán học, âm nhạc, không gian, vận động cơ thể, giao tiếp (tương tác cá nhân), nội tâm (hướng nội), thiên nhiên (tự nhiên học). Tuy nhiên, ứng với mỗi cá nhân sẽ có những loại trí thông minh vượt trội hơn các trí thông minh còn lại.
Thuyết Đa trí tuệ cho rằng, mỗi cá nhân hầu như đều đạt đến một mức độ nào đó ở từng “phạm trù thông minh” khác nhau. Đặc biệt, mức độ này không phải là “hằng số” trong suốt cuộc đời của mỗi người mà có thể sẽ thay đổi (tăng hay giảm) tùy vào sự trau dồi của mỗi cá nhân.

Tại Heroes Academy chúng tôi cũng quan niệm rằng “Mỗi đứa trẻ là một cá thể khác biệt, chúng được sinh ra với những thế mạnh riêng biệt. Việc của người lớn mà đặc biệt là giáo viên là những người phát hiện ra thế mạnh đó, luôn tôn trọng sự khác biệt của mỗi đứa trẻ. Phát huy những mặt mạnh và giúp trẻ trau dồi những mặt yêu để trở thành những đứa trẻ thành công trong tương lai”.

Tuyển sinh Liên hệ Chương trình học
Nhập học trước 30/5

Giảm ngay

50%​

Học phí mầm non